Klachten en retourneren

Klacht(en)
Heeft u een klacht over de dienstverlening zoals u die ervaren heeft? Dan vragen wij vriendelijk dit door te geven via de e-mail, regulier post en/of telefonisch. Onze medewerkers zullen uw klacht in behandeling nemen en proberen naar ieders tevredenheid de klacht op te lossen.

Onze gegevens:
Schuimblussers.nl
Zwaalweg 6-8
2991 ZC Barendrecht
Telefoonnummer: 0180 - 556 747
E-mailadres: service@schuimblussers.nl

Retourneren
De ondernemer vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door de ondernemer in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Tenzij de ondernemer aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt. De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode.

Waar kan ik de artikelen heen retouren?
LET OP; retourneren alleen bij akkoord van schuimblussers.nl met een RMA nummer!
Schuimblussers.nl
Zwaalweg 6-8
2991 ZC Barendrecht

Wat zien wij als een gegronde klacht?
Deze is gegrond als deze niet veroorzaakt is door:

- Beschadiging door opzet of door nalatigheid
- Onoordeelkundig gebruik of nalatig onderhoud
- Normale slijtage
- Beschadiging door het niet of niet juist in acht nemen van de gebruiksaanwijzing

 

omhoog
Shop is in view mode
Bekijk de volledige versie van de site
Powered by Mijndomein